Bilgi Teknolojileri

BT Denetimiit-auditing-300x225

Bt Kurum Seviyesi Kontrolleri Ve Yönetişim Süreçleri Denetimi konularında aşağıdaki hizmetleri vermekteyiz.

 • Kurum Seviyesi Kontroller
 • Bt Yönetim Süreci Denetimi
 • Bilgi Teknolojileri Yönetim Süreçleri Denetimi

Değişiklik Yönetimi
Güvenlik Hizmetleri Yönetimi
Yardım Masası, Olay Ve Problem Yönetimi
Bt Operasyon Ve Yedekleme Yönetimi
Süreklilik Yönetimi
BT Altyapı Ve Yazılım Edinim, Kurulum Ve Bakımı
BT Hizmet Yönetimi
Risk Yönetimi

 • Uygulama Kontrollerinin Denetimi
 • Uygulama Kontrolleri

Internet Hizmetleri

puzzle

 • Hosting Depolama Alanı
 • Bant Genişliği Giriş ve Çıkış Trafiği
 • Sunucu İşletim Sistemi Tipi (Windows, Linux, Unix, Centos, Redhat, FreeBSD)
 • Veri Tabanı Desteği (MySQL, MSSQL, Access, …)
 • SSL Desteği Güvenlik Sertifikası (VeriSign, Thawte, Comodo,…)
 • Server Side Scripts (ASP.NET, ASP, PHP, …)
 • Alan adı kayıt, yönlendirme hizmetleri ,
 • Her türlü ihtiyaca cevap verebilecek esnek sunucu çözümleri
 • Backup hizmetleri, e-mail çözümleri
 • Web siteleri tasarımı
 • Firmanızın tek yönlü bilgi paylaşımından, çift taraflı ve eş zamanlı bilgi paylaşımına ulaşılmasını sağlayan Sosyal medya ile entegrasyonunuzu sağlamaktayız.

 Sistem Kurulumu

Picture2

Firmaların IT yapısının sürekli ve verimli bir biçimde çalışması , gelişen teknolojiye ayak uydurması günümüz dünyasında firmaların  vazgeçilemez  önemli unsurlarından birine temel oluşturmaktadır. Konunun öneminin idrakinde olan firmamız müşteri ihtiyaçları doğrultusunda konularında uzman IT personelimize aşağıdaki hizmetleri vermektedir.

 • Bakım ve Destek hizmetleri
 • Sistem kurulumu ve entegrasyon hizmetleri
 • Sunucu Çözümleri
 • Ağ sistemeleri
 • Danışmanlık ve projelendirme hizmetleri.

 Tümleşik iletişim

Picture1

Teknolojik ilerilmenin  hızla yayıldığı dünyamızda ,mobil kullanım alanları, sosyal medya , bilgi  yoğunluğu iletişimde karmaşıklığa neden olmaktadır. Data, ses ve görüntünün aynı kanal üzerinden  taşınması bu karmaşıklığa bir çözüm olarak karşımıza çıkmaktadır. Şirketimiz bu anlamda  Tümleşik İletişim çözümleri ile müşterilerimize yardımcı olmaktadır. .

 • Tümleşik İletişim çözümlerimiz ;
 •  IP Telefon
 •  Birleşik Mesajlaşma
 •  Video Konferans

 Veri Toplama ve işleme

Picture3

Şirket merkezinin dışında, sahada ya da farklı noktalarda yapılan işlemin takibini sağlayan verileri toplama ve önceden belirlenen standartlara göre işleme hizmetidir. Tanımlanan formların, anketlerin, elektronik ortamda dinamik olarak hazırlanmasına ve yine sahadan toplanan verilerin elektronik ortamda saklanmasına olanak verir. Böylece istenilen raporlamalar oluşturulan veri tabanından hızlı bir şekilde üretilmekte ve toplanan tüm veriler de kullanılacak veri tabanı doğrultusunda yedeklenebilmektedir. Bu sistemde, tamamı ile mobil taşınabilir cihazlar, yazıcılar, el terminalleri ile yapılabileceği gibi gerektiğinde barkod okuyucu, kamera ,GPS vb gibi cihazlar da kullanılabilir.

 

 Dış Kaynak Kullanımı

outsource

İşletmelerin, sadece kendi sahip oldukları yetenek ve becerileri esas alan işlerin dışındaki; öz veya temel yeteneklerin kullanılmadığı işlerin, işletme dışından kendi alanında uzmanlaşmış başka işletmelerden almasına dış kaynak kullanımı (outsourcing) denir.

Bu noktada dış kaynak kullanımının iki önemli ayağı vardır:

 • Rekabet avantajı sağlayan temel yeteneklere odaklanmak,
 • Temel yeteneklerin dışında kalan faaliyetlerde ise, bu konularda uzmanlaşmış diğer işletmeler aracılığıyla gerekli kalite standartlarına uygun bir biçimde malzeme ya da hizmet girdisi sağlamak.

Günümüz iş dünyasında önde gelen eğilimlerden bir tanesi de firmaların önceliklerini belirlemeleri ve var olan kaynaklarını bu öncelikleri oluşturan aktivitelere ve süreçlere harcamalarıdır.

Temel yeteneklere odaklanmak firmalar açısından makul bir gelişme olmakla birlikte burada dikkat edilmesi gereken firmaların hâlihazırda yapmayı sürdürdükleri onlarca aktivite ya da süreçlerden hangilerinin temel yetenek olduğuna doğru karar verilmesidir. Bu noktada uzmanlar tarafından temel yetenek alanlarını ortaya çıkarmak için üç kriter ortaya koymaktadırlar:

1. Çok karlı pazarlara açılma konusunda potansiyel teşkil etmelidir.

2. Müşterinin son ürüne karşı olan beklentilerini karşılamada gözle görülür katkılar sağlamalıdır.

3. Rakipler tarafından taklit edilmeleri güç olmalıdır.

Temel yetenekleri bu şekilde tanımlarsak temel olmayan yetenekleri (non-core competence) ise bunların dışında kalan, iş süreçlerinin düzgün işlemesi için önemli role sahip olan fakat ürünlerin oluşumunda kendi başına önemli bir role sahip olmayan aktiviteler olarak tanımlayabiliriz.

Diğer taraftan 2000’li yılların başlarından itibaren ISO kalite standartlarının yerini almak üzere Toyota Üretim sistemi ve devamı olan LEAN ile Six Sigma sistemlerinin birleşimi sonucu ortaya konulan LEAN & SIGMA metodolojilerinin global ve büyük ölçekli firmalar tarafından kullanılmaya başlamış olması dış kaynak kullanımına söz konu olan süreçlere farklı bir tanım daha eklemiştir. Bu tanım;

 • Katma değer yaratan süreçler – Value Added
 • Yapılması zorunlu ama katma değer yaratmayan süreçler – Non-Value Added
 • Boşuna yapılan diğer işler ve süreçler – Wasted

Sonuç olarak dış kaynak kullanımı konusunda tedarik hizmeti verebilmek için yukarıdaki tanımlamaları ortaya koyan metodolojiler ile donatılmış, organizasyon ve çalışanlara sahip olmak önde gelen hedeflerden olmalıdır.