Dış Kaynak

İşletmelerin, sadece kendi sahip oldukları yetenek ve becerileri esas alan işlerin dışındaki; öz veya temel yeteneklerin kullanılmadığı işlerin, işletme dışından kendi alanında uzmanlaşmış başka işletmelerden almasına dış kaynak kullanımı (outsourcing) denir.

Bu noktada dış kaynak kullanımının iki önemli ayağı vardır:

* Rekabet avantajı sağlayan temel yeteneklere odaklanmak,

* Temel yeteneklerin dışında kalan faaliyetlerde ise, bu konularda uzmanlaşmış diğer işletmeler aracılığıyla gerekli kalite standartlarına uygun bir biçimde malzeme ya da hizmet girdisi sağlamak.

Günümüz iş dünyasında önde gelen eğilimlerden bir tanesi de firmaların önceliklerini belirlemeleri ve var olan kaynaklarını bu öncelikleri oluşturan aktivitelere ve süreçlere harcamalarıdır.

Temel yeteneklere odaklanmak firmalar açısından makul bir gelişme olmakla birlikte burada dikkat edilmesi gereken firmaların hâlihazırda yapmayı sürdürdükleri onlarca aktivite ya da süreçlerden hangilerinin temel yetenek olduğuna doğru karar verilmesidir. Bu noktada uzmanlar tarafından temel yetenek alanlarını ortaya çıkarmak için üç kriter ortaya koymaktadırlar:

1. Çok karlı pazarlara açılma konusunda potansiyel teşkil etmelidir.

2. Müşterinin son ürüne karşı olan beklentilerini karşılamada gözle görülür katkılar sağlamalıdır.

3. Rakipler tarafından taklit edilmeleri güç olmalıdır.

Temel yetenekleri bu şekilde tanımlarsak temel olmayan yetenekleri (non-core competence) ise bunların dışında kalan, iş süreçlerinin düzgün işlemesi için önemli role sahip olan fakat ürünlerin oluşumunda kendi başına önemli bir role sahip olmayan aktiviteler olarak tanımlayabiliriz.

Diğer taraftan 2000’li yılların başlarından itibaren ISO kalite standartlarının yerini almak üzere Toyota Üretim sistemi ve devamı olan LEAN ile Six Sigma sistemlerinin birleşimi sonucu ortaya konulan LEAN & SIGMA metodolojilerinin global ve büyük ölçekli firmalar tarafından kullanılmaya başlamış olması dış kaynak kullanımına söz konu olan süreçlere farklı bir tanım daha eklemiştir. Bu tanım;

* Katma değer yaratan süreçler – Value Added

* Yapılması zorunlu ama katma değer yaratmayan süreçler – Non-Value Added

* Boşuna yapılan diğer işler ve süreçler – Wasted

Sonuç olarak dış kaynak kullanımı konusunda tedarik hizmeti verebilmek için yukarıdaki tanımlamaları ortaya koyan metodolojiler ile donatılmış, organizasyon ve çalışanlara sahip olmak önde gelen hedeflerden olmalıdır.