İş Uygulamaları

İş Zekası iş amaçları için ham veriyi anlamlı ve kullanışlı bilgiye dönüştüren teoriler, metodolojiler, süreçlerin, mimarilarin ve teknolojilerin bir kümesidir. BI yeni fırsatlar tanımlamak ve geliştirmeye yardım etmek için büyük miktarlarda bilgi yönetir. Yeni fırsatların ve etkili strateji gerçekleştirmek için bir rekabet piyasası avantajı ve uzun soluklu kararlılık sağlar. BI (Bussiness Intelligence =İş Zekası) teknolojileri iş operasyonlarının geçmiş, günümüz ve gelecekteki durumlarının incelenmesini sağlar. İş zekası teknolojilerinin yaygın fonksiyonları raporlama, güncel analitik ilerleme, analitiksellik, veri madenciliği, süreç madenciliği, karmaşık olay işleme,iş performans yönetimi, metin madenciliği, tahmin analitiği ve bakış açılı analitik. Dönem iş zekası rekabetik zeka ile eş anlamlı olmaısna rağmen (çünkü her ikiside karar vermeyi destekler) rekabetik zeka bilgiyi şirket rakiplerine odaklı konulara yayıp, analiz edip bir araya getiriyorken , BI analiz etmek için teknolojileri, süreçleri ve uygulamaları kullanır.Genişçe anlatırsak, iş zekası rekabetik zekanın alt kümelerini içerir.