Sistem Kurulum

En büyüğünden en küçüğüne bütün genel amaçlı bilgisayarlarda çalışan programlar, bir işletim sistemine gereksinim duyarlar. Bu yüzden bilgisayarlarda herhangi bir program çalıştırılmadan önce işletim sistemi ile programların ana belleğine (RAM) yerleştirilmeleri gerekir. Bu işlem, genellikle bilgisayar ilk açıldığı zaman otomatik olarak yapı lı r ve HDD’ deki işletim sistemi anabelleğe yüklenir.
Bir işletim sisteminden beklenen hizmet, donanım ve yazı lı m kaynakları nı n uyumlu ve verimli bir şekilde birlikte işletilmesidir. İşletim sistemi, bir bilgisayar sisteminde kullanıcı ile iletişim kurarak, donanım ve yazılım kaynaklarının kullanıcılar arasında adil bir biçimde paylaştırılmasını ve donanım ile yazılım birimlerinin etkin bir biçimde kullanılmalarını sağlayan sistem programları topluluğuna denir.